Nakon spomenutog broja pregleda ovih stranica u prošlom postu, nekolicina me je pitala malo više o tim brojkama. Da ne bi svakome morao odgovarati na ista pitanja, odučio sam Vam staviti osnovne podatke o posjećenosti.
NAPOMENA:
Tamo gdje vidite zarez, zaboravite ga i čitajte broj kao da zarez ne postoji…
50,034 (u americi) = 50 034 (u [...]